Наука и теологија

1. Десет видни руски научници на 22 јули испратија писмо до Претседателот на Русија со протест против дејствата на Руската Православна Црква, која, по нивно мислење, го зголемувала своето влијание и проникнувала во сите сфери на општествениот живот, со што го попречувала развојот на науката. Обраќањето е потпишано од 10 научници.

Како реакција на незадоволството на академиците од тоа што теологијата е предложена да се воведе во државниот список на научни специјалности, претставникот на Московската патриаршија – отец Всеволод Чаплин потсети, дека теологијата денес се предава на повеќе од 30 светски факултети во Русија, како и во повеќето држави во Европа, „и има сосем исто право да го објаснува светот, како и секоја друга наука”.
„Треба, конечно, да се развенча хирот на таканаречениот научен светоглед.
На цврсти факти можат да се потпираат само природните науки во некои свои аспекти, а во извесен степен историјата. Истовремено, науката не може со стопроцентна фактологиска убедливост да го објасни настанокот на светот. Таа се губи во досетките за најважните елементи на устројството на Вселената”, – истакнува отец Всеволод Чаплин.

Тој забележува, дека историјата, која неизбежно е споена со интерпретирање на фактите, со теориите за развојот на општеството, „не е и не може да биде стопроцентно објективна наука”, а философијата, социологијата и психологијата воопшто се области, „во кои нема и не може да има единствена и неоспорна светогледна позиција”.

2. Науката од почетокот на своето појавување била кодирана на господарење – во тоа е суштината на нејзините претензии, нејзиното безумство. Таа е сродна со капитализмот: на неа и’ се туѓи сите човечки вредности: татковина, приврзаност кон територија, моралот и другите „вторични нешта”, – таа е зафатена со бескрајната потрага по нешто, што таа го нарекува „вистина”. Уште повеќе, научниците – се почесто заличуваат на муслиманските фанатици, за нив освен науката и нејзината потрага – ништо друго не постои, тоа е нивниот „аллах магбар”. Основниот пристап кон реалноста и кон она што веќе било стигнато до нив е – сомневањето. Науката стои на догматот на сомневањето и сомничавоста – тоа е нивната единствена несомнена вистина. Тие се исплашија од Црквата и теологијата, бидејќи таа го става под сомневање самиот нерв на науката, самиот научен метод – неопходноста да се сомневаме во сè.

Времето на науката помина, односно на тоталитарноста на нејзиното влијание на умовите. Таа многу ветуваше, но многу и не исполни: не ги нахрани гладните, не го направи светот подобар и не ги запира братоубиствените војни и демографските катастрофи, а да не говориме за измените на климата и природната околина. Така што; лутете се на себе и на својот идол – господа научници.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s