Троичник бр17, март2007

» » » Троичник бр17, март 2007.pdf (5,7 MB)

ВОВЕДНИК // 2

Милан Ѓорѓевиќ, САМО ЕДНО Е ПОТРЕБНО // 6

Кирил Трајчев, ФЕНОМЕНОТ НА БОЖЈАТА СВЕТЛИНА // 8

старец Филотеј Зервакос, ИСПОВЕДТА – СПАСНОСНА СВЕТА ТАЈНА // 12

ПРОТОЕРЕЈ ВАЛЕНТИН АМФИТЕАТРОВ // 15

ОСТРОВ // 21

протоереј Николче Ѓорѓев, СВЕТИОТ КРСТ ГОСПОДОВ // 23

протоереј Борис Пивоваров, БОЖЕСТВЕНАТА ЕВХАРИСТИЈА // 26

архимандрит Рафаил (Карелин), КРСТНИТЕ СТРАДАНИЈА НА ИСУС ХРИСТОС// 31

јеромонах Анатолиј Берестов, ДУХОВНИТЕ ОСНОВИ НА НАРКОМАНИЈАТА // 39

архимандрит Паисиј Хиландарец, ЗА СЕМЕЈСТВОТО // 42

Анна Маринова, КАДЕ Е ГРОБОТ НА ХРИСТОС // 50

ТРОИЧНИКсписание за православна вера култура, уметност, образование и воспитание, година V, број 17, излегува четири пати годишно.

Издавач: Брегалничка Епархија на Македонската Православна Црква, Штип.

Главен и одговорен уредник: Митрополит Брегалнички г. Иларион

Уредувачки одбор: јеромонах игумен Дамаскин, протоереј Николче Ѓоргев, свешт. Климент Мишањ, свешт. Влатко Мирасчиев, дипл. теолог Жаклина Трајчев, дипл. теолог Жаклина Ѓоргиева.

лектура и дизајн: ѓакон Тони Петрушевски

печати: Европа92, Кочани

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s