Константинополскиот Патријарх ја поддржува идејата за „двојно единство” на источно-католичките Цркви

Вo своето ново интервју за германското екуменистичко списание „Кирил и Методиј”, Вселенскиот Патријарх Вартоломеј І го засегнал прашањето за постоењето на Источните Католички Цркви – соопштува РИСУ, повикувајќи се на KATH.net.

Тој ги повикал тие цркви повторно да станат православни, останувајќи во единство со Рим. Всушност, тој истакнал дека „Константинополската Црква-Мајка секогаш ја држи отворена вратата за своите синови и ќерки.” Модел за единството, според зборовите на православниот првоиерарх, може биде и формата на сопостоење /coexistence/, која имала свое место меѓу Византиската и Римската Црква во првото илјадалетие на христијанството.

Истовремено, Патријархот ја одобрил идејата за „двојно единство” /dual unity/, која била предложена од претстоителот на Украинската Грко-Католичка Цркви, Архиепископот Љубомир (Хусар). Претстоителот на Вселенската патријаршија забележал дека тој модел ќе помогне за надминување на расколот меѓу Црквите.

Демант

Press release

With respect to the recently published articles reporting that allegedly His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew believes that it is possible for the Greek Catholics (Uniates) to have a “double union”, in other words, full communion with Rome as well as with Constantinople, the Ecumenical Patriarchate refutes this inaccurate statement and affirms it was never made. The Ecumenical Patriarchate repeats its position that full union in faith is a prerequisite for sacramental communion.

At the Patriarchate, the 5th of July 2008, From the Chief Secretariat of the Holy Synod

Официальное Заявление

Относительно недавних публикаций о том, что, якобы, Его Всесвятейшество Вселенский Патриарх г.г. Варфоломей считает возможным «двойное единство» так называемых греко-католиков (униатов), т.е. их полное общение, как с Римом, так и с Константинополем, Вселенская Патриархия опровергает их, так как это недостоверно и никогда не было высказано, и повторяет свою позицию о том, что полное единство в вере является предпосылкой для таинственного общения.

В Патриархии, 5-ого июля 2008, Секретариат Святого и Священного Синода

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s