Менхетенска декларација: Повик на христијанската совест

Група американски христиjани од различни деноминации објави заедничка изјава „Повик на христиjанската совест“ која во печатот беше наречена Менхетенска декларација.  Автори на декларацијата се: професор Роберт Џорџ од Принстонскиот универзитет, професор Тимоти Џорџ од Семфордскиот универзитет и Чак Колсон, директор на Центарот на христиjански светоглед во Виргинија. Декларацијата ја потпишале 125 христиjански свештенослужители – претставници на различни конфесии: православни, католици, евангелисти.  Декларацијата досега ја потпишале повеќе од 192.000 луѓе.

„Ние, православните, католичките и евангелските христиjани се обединивме во овој час, за уште едаш да го потврдиме постоењето на основните вистини на општественото добро и правда и да ги повикаме нашите сограѓани, как верници, така и неверници – да се обединат со нас за нивна заштита. Тие вистини се:

  • неприкосновеноста на човечкиот живот
  • достоинството на бракот како супружнички созјуз на маж и жена
  • слобода на совеста и вероисповедањеото.“

Банер на сајтот каде што декларацијата може да ја сименете во .pdf :

The Manhattan Declaration

Превод на руски: Призыв к христианской совести

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s