Where Did The Mass For The Big Bang Come From?

Превод на видеото:

Од каде потекнува  густата маса, од која започнал Big Bang? Како оваа густа маса потекнала од ништо?
Некои тврдат дека материјата постоела од вечност, што значи дека нема почеток, но ако масата немала потекло, тогаш како може материјата да постои сега? Ако оваа густа маса потекнува од енергија, што според равенката на Ајнштајн за масата m = E поделено со c², тогаш од каде потекнува енергијата?
Ако оваа густа маса некако се материјализирала со искривување на просторот, тогаш од каде потекнува просторот? Ако оваа густа маса некако се материјализирала од ништо, тогаш каде би била движечката сила за материјализација? Некои тврдат дека потеклото на оваа густа маса е надвор од нашето разбирање на времето, но ако тоа е вистина, тогаш како оваа густа маса беше позната од нашето денешно разбирање на времето?

Значи, како одговораат атеистите на овие прашања?
Многу атеисти тврдат дека потеклото на материјата во Универзумот е многу спекулативна во овој момент од нашата историја, но, веројатно, некој ден научното истражување ќе ја расветли оваа мистерија.
Со други зборови, тие признаваат дека не знаат.
Во атеистичкиот концепт за Универзумот, никогаш не може да постои Прва Причина, дури наспроти законите за одржување на материјата и енергијата, вториот закон на термодинамиката, математичката наука за статистика и примена на логиката и расудувањето, кои јасно укажуваат на Првата Причина.
И неколкуте атеисти кои ќе ја прифатат Првата Причина, секогаш ќе рационализираат дека таа Првата Причина нема ум.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s