21 мај и крајот на светот

Очигледно, 89-годишниот пастор Харолд Кемпинг не го положи ни поправниот испит. Ова бил негов втор обид, по неговите предвидувања на Крајот за 1994 година. На своето Family Radio Network тој го објавил вчерашниот ден за последен во историјата на планетата Земја. По оваа негова изјава, ширум светот започнале да поставуваат плакати со датумот на Страшниот Суд.

На која основа некои верувале дека 21 мај ќе биде последен ден. Библиските „математичари“ сметале вака: Бог му рекол на Ное, дека Крајот на Светот (Потoпот) ќе настапи по 7 денови. А во Библијата (во Псалмите, всушност, сликовито) е кажано дека 1 ден е како 1000 години. Како година на Сесветскиот Потоп била определена 4990 пред Христа. Оттогаш поминале 7000 години. Ако датумот од еврејскиот календар се „пренесе” во григоријанскиот календар, се добивало 21 мај 2011 г.

Што друго требало да се случи вчера? Околу 18:00 часот ќе се собереле сите спасени (2% од луѓето), а потоа ќе останело време од 5 месеци на апсолутен хаос, и на 21 октомври 2011 г. би настапил Крајот на светот.

А што вели Библијата за датумот на крајот на светот? Во Евангелието според Матеј 25 глава, 13 стих, Господ Исус Христос вели: „Бидете бодри, затоа што не го знаете ни денот, ни часот, во кој ќе дојде Синот Човечки.“ На луѓето не им е дадено да го знаат тој датум. Затоа и самите обиди да се предвиди, да се пресмета крајот на светот се во спротивност со Светото Писмо.

Исто така, треба да се забележи дека учењето за делумно вознесување на одреден број луѓе на Небото нема библиска основа. Еден адвентист ми кажуваше дека пресметувал по колку квадрати место би имало за секој човек во златниот град кој бил подалеку од Сонцето. Идејата за делумното вознесување на спасените потекнала од евангелските стихови: „еден ќе се земе, а друг ќе се остави.“ Светото Писмо учи дека човекот има само една можност да ја избере и определи својата идна, вечна судбина, а поддржувачите на теоријата за тајно и делумно вознесување предвидуваат втора шанса за останатите. Затоа, тоа е погрешно, лажно мислење, кое не е во согласност со библиското учење.

За Второто Христово Доаѓање во Светото Писмо пишува вака: „Еве, доаѓа со облаците и ќе Го види секое око и оние кои Го прободоа и сите земни племиња ќе заридаат за Него. Да, амин!“ (Откр. 1:7). „И така, ако ви речат: ‘Ене Го во пустината!’- не излегувајте! ‘Ене Го во една од внатрешните соби!’- не верувајте. Зашто, како што молњата излегува од исток и светка до запад, така ќе биде и доаѓањето на Човечкиот Син.“ (Мт. 24:26,27).

Второто Христово Доаѓање ќе биде превеличествен настан со вселенски размери, кога сите живи на Земјата „ќе го видат Синот Човечки како доаѓа на небесни облаци со голема сила и слава“ (Мт. 24:30).

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s