Догматот за Пресвета Троица

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч.

Догматот за Пресвета Троица (30 мин.) Верата во Троица го разликува христијанството од сите други монотеистички религии: јудаизмот, исламот. Учењето за Троица е основа на целото христијанско вероучение и наравоучение.

Уредник: Ирена Кепеска. Спикери: Часлав Митрички, Анета Трпевска.

Аудио циклус: Светот пред Христовото Доаѓање

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч.

Светот пред Христовото Доаѓање. Серија од 3 епизоди. Теми: Палестина во елинистичката епоха. Преводот  на Светото писмо на грчки јазик. Палестина во Римската епоха. Сеопшто очекување на Спасител. Палестина пред доаѓањето на Спасителот. Книжници, фарисеи, садукеи, есени.

Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Анета Трпевска, Весна Атанасовска – Вучиќ.bartolomeo-neroni-alexander-the-great-kneeling-in-front-of-jaddus,-the-high-priest-of-jerusalem.jpg

Еп.1 (27:38)

Еп.2 (25:42)

Еп.3 (28:29)

Символ на верата [аудио, 05 ]

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Петта (последна) епизода од циклусот емисии за Символот на верата (10, 11 и 12 член). Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Еп.5 (28:31)

Символ на верата [аудио, 04 ]

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Четврта епизода од циклусот емисии за Символот на верата (8 и 9 член). Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Еп.4 (29:29)

Символ на верата [аудио, 03 ]

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Трета епизода од циклусот емисии за Символот на верата (5, 6 и 7 член). Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Еп.2 (29:50)