Бог Света Троица – основата на битието [video]


Во видеото Ви предлагам избор и адаптација од книгата „Православна духовност“ на протојереј Михаил Кардамакис: Дали нашата вера во Бог Света Троица e само некаква догма, едно од црковните учења во Православието или тоа, всушност е основната егзистенцијална тема?

Да се биде или да се има (vlog)

„Пазете како слушате; зашто, кој има, ќе му се даде; а кој нема, ќе му се одземе и она, што мисли дека го има“(Лк. 8,18) Што човек може навистина да има? Што значи; некој само да мисли, да си вообразува дека има нешто? Како може на некој да му биде одземено нешто што нема? Значи, пред нас е дилемата: Да се биде или да се има?