Крштението на Исус Христос

Синхронизирано на македонски. Емисија од серијата Закон Божји http://www.zakonbozhiy.ru/