Символ на верата (8 член)

Емисија од серијата Закон Божји http://www.zakonbozhiy.ru/
Со вградени македонски титлови.