Символ на Верата (четврти член)

Емисија од серијата Закон Божји. (Македонските титлови се активираат по пуштањето на видеото со клик на: cc – macedonian.)